އާމްދަނީ އާއި ހޭދައިގެ ސާރވޭގެ މަސައްކަތަށް މީހުން ހޯދަނީ

އާމްދަނީ އާއި ހޭދައިގެ ސާރވޭގެ މަސައްކަތަށް މީހުން ހޯދަނީ

ގޭބިސީތަކުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުކުރުން ހުރިގޮތް ބެލުމަށް ނެޝެނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އިން ހިންގާ ސާވޭ 2020/2019 ގައި މަސައްކަތް ކުރޭނެ މީހުން ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. މިސާރވޭ ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ވެސް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެއެވެ. މިއީ 6 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ ސާރވޭއެކެވެ. ނެޝެނަލް ބިއުރޯ...
ދެވަނަ ބުރުގެ ފްލެޓް ވަގުތީ ލިސްޓް ނެރެފި

ދެވަނަ ބުރުގެ ފްލެޓް ވަގުތީ ލިސްޓް ނެރެފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތައް ލިބޭ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު އާއްމުކޮށްފިއެވެ. އަދި ވަގުތީ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ ހަފުތާގެ ހޯމައަށް (17 ފެބްރުއަރީ) އަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. މިއީ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ފްލެޓަށް...
ކްރޯނާ ވައިރަސްގެ މައުލޫމާތު މުއައްސަަސާތަކުގެ މުއައްޒަފުންނަށް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ދީފި

ކްރޯނާ ވައިރަސްގެ މައުލޫމާތު މުއައްސަަސާތަކުގެ މުއައްޒަފުންނަށް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ދީފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކްރޯނާ ވައިރަސް އާއި ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސް ފިއެވެ. އެގޮތުން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުސިލް ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކްރޯނާ ވައިރަސް އާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުން ބާއްވާފައިވަނީ ފާތިތުވި ބުރާސްފަތި...
Netball Champion kan Muzaffaru house (s) wAwi Imad house (j) ah

Netball Champion kan Muzaffaru house (s) wAwi Imad house (j) ah

އިއްޔެ ނިމުނު ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިންޓަރ ހައުސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މުޡައްފަރު ހައުސް އާއި އަމާދު ހައުއިން ހޯދައފިއެވެ. މުޡަަފަރު ހައުސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ 15 އަހަރުން މަތީބައިގައެވެ. އަދި...
ޕީޕީއެމް ޕްރައިމަރީގެ ނަތީޖާ އަލިބެ ގަބޫލުކޮކޮށް އަލުން އިންތިޚާބު ބާއްވައިދޭން އެދިއްޖެ

ޕީޕީއެމް ޕްރައިމަރީގެ ނަތީޖާ އަލިބެ ގަބޫލުކޮކޮށް އަލުން އިންތިޚާބު ބާއްވައިދޭން އެދިއްޖެ

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕީޕީއެމް ޕްރައިމަރީގެ ނަތީޖާ ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށާއި އަލުން އެއިންތިޚާބު ބާއްވައިދިނުމަށް އެއިންތިޚާބުގައި މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވައި ނާކާމިޔާބުވި އަލީ ފަޒާދު (އަލިބެ) އެދިއްޖެއެވެ. މޭޔަރު ކަމުގެ ޕްރައިމަރީ އިންތިޚާބު ބާތިލުކޮށް އަލުން އިންތިޚާބު...
ފުވައްމުލައް ސިޓީ މޭޔަރުކަމަށް ޕީޕީއެމުން ވާދަކުރަން ތޯރިގު ހޮވިއްޖެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީ މޭޔަރުކަމަށް ޕީޕީއެމުން ވާދަކުރަން ތޯރިގު ހޮވިއްޖެ

އިއްޔެ ބޭއްވުނު ޕީޕީއެމްގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރަމަރީގައި ކާމިޔާބުކޮށް ފުވައްމުލައ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރުމަށް ތޯރިގު އަހުމަދު(ޗެޓޫ) ނެރުޅު، ދަޑިމަގު ހޮވިއްޖެއެވެ. މި ޕްރަމަރީގައި ތޯރިގު އާއި ވާދަކުރީ ކުރީގެ ފުވައްމުލަކު މެދުދާއިރާގެ މަޖުލިސް މެމްބަރު އަލީ ފަޒާދު (އަލިބެ) އާއެވެ. މިއިންތިޚާބުގައި...

APLICATIONS

Americans Abroad Weekend Preview: Pulisic, Cameron, and more

Christian Pulisic earned some minutes on Boxing Day in a 2-0 home loss to Southampton, but now aims for a starting spot for...

HOT NEWS