ސާކް ގައުމުތަކުގައި ކޯވިޑް19ގެ ހާލަތު 3Mikal News

ސާކް ގައުމުތަކުގައި ކޯވިޑް19ގެ ހާލަތު 3Mikal News

މުޅި ދުނިޔެއިން ވެސް މިހާރު ކަންބޮޑުވެ އެތަކެއް ދަތި އުނދަގޫ ކަމެއް ކުރިމަތިލާ ކޯވިޑް19 ގެ ހާލަތު ސައުތު އޭޝިއަން އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ރީޖަނަލް ކޯޕަރޭޝަން (ސާކް)ގެ ގައުމުތަކުގައި އޮތް ހާލަތަށް...
ސިބުކޯ އިން އަގުހެޔޮ ބާސްމަތީ ހަޑުލެއް ބާޒާރަށް ނެރެފި

ސިބުކޯ އިން އަގުހެޔޮ ބާސްމަތީ ހަޑުލެއް ބާޒާރަށް ނެރެފި

ކުރިއަށް އޮތް ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސިބުކޯއިން އަގުހެޔޮ ބާސްމަތީ ހަޑުލެއް ބާޒާރަށް ނެރެފިއެވެ. ސިބުކޯއިން ބާޒާރަށް ނެރެފައިވަނީ ޕާކިސްތާނުގެ އަލްމަޝާލް ބާސްމަތީ ހަޑުލެވެ. މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ސިބުކޯގެ މެނޭޖާ މާކެޓިން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ހާނީ ނައީމު ވިދާޅުވީ މި ވަގުތު ދުނިޔެއަށާއި...
Maas Column: "Rukkan'i Foshai edun"

Maas Column: “Rukkan’i Foshai edun”

‘ރުއްކަނި’ ފޮށައި އެޑުން’ ނުވަތަ ރުއްބުޑުގައި ފޮށާއެޅުން މިއީ ފުވައްމުލަކު މީހުން ވާހަކަދެއްކުމުގައި ބޭނުންކުރާ މިސާލުބަހެކެވެ. ނުވަތަ މުސްކުޅި ބަހެކެވެ. މިބަހާއި ގުޅޭގޮތުން މިދުވަސްކޮޅު ސޯޝަލް މީޑީއާގައި ވަރަށް ގިނަބަޔަކު އަންނަނީ...

APLICATIONS

އިންޑިއާގައި ފުރަތަމަ ބިނާކުރެވުނު މިސްކިތަކީ…!؟

މީގެ 1400 އަހަރުކުރިން ސިންދު ކަރައިގެ ދެކުނުގެ (މިހާރުގެ ކެރެލާ) އަރަބި ކަނޑުގެ އައްސޭރިފަށުގައި ވެރިކަންކުރަމުން ދިޔަ ރަސްކަލަކަށް ހުވަފެނެއް ފެނުނެވެ. އެހުވަފެނުގައި ފެންނަނީ ހަނދުދެފަޅިވެގެންދާތަނެއެވެ. މިހުވަފެން ފެނުމާއިއެކު އެރަސްގެފާނު ހާސްވެ ސަރަހައްދުގައިވާ...

HOT NEWS