Дэлхийн банктай хамтран судалгааны ажил эхлүүллээ


УУХҮЯ, Дэлхийн банкны “2030 Усны Нөөцийн Бүлэг” хамтран “Өмнийн говьд хэрэгжих уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн салбарын төслүүдийн ус хангамжийн асуудлыг шийдвэрлэх, боломжит хувилбаруудыг тодорхойлох судалгаа”-ны ажлыг 2020 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхлэн дөрвөн сарын хугацаанд хийж хэрэгжүүлэхээр тохиролцлоо.

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны зүгээс олборлох, боловсруулах салбарын усны асуудалд онцгой анхаарч, Дэлхийн банкны “2030 Усны Нөөцийн Бүлэг”-ийн Монгол дахь суурин төлөөлөгчид хүсэлт тавьсан. Тус саналын хүрээнд талууд хамтарсан хэд хэдэн уулзалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсны үндсэн дээр талууд ийнхүү харилцан тохиролцлоо.