Home World EUROPE FNB-konflikt i Oslo kan føre til landsdekkende endringer i partiutbetalinger

FNB-konflikt i Oslo kan føre til landsdekkende endringer i partiutbetalinger


Konflikten i Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) i fjor førte til at Danny Chaudhry trakk seg ut av partiets bystyregruppe bare fem dager etter at bystyret konstituerte seg.

Konflikten aktualiserte hva folkevalgte har krav på etter at man blir uavhengig, og nå har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vedtatt at regelverket for økonomisk og administrativ støtte til partigruppene i bystyret er ulovlig, skriver Stavanger Aftenblad.

Dette kan få landsdekkende konsekvenser, skriver avisen.

Departementet mener at et medlem i bystyret må anses som en ny gruppe om medlemmet bryter ut eller blir ekskludert fra listen vedkommende ble valgt inn på. KMD slår også fast at de ulike gruppene skal likebehandles.

Dette betyr at én uavhengig representant regnes som en gruppe og dermed har krav på tilhørende utbetalinger og støtte, noe som ikke har vært tilfelle i blant annet Oslo.

– Jeg har ikke lest vedtaket, men vi må gå inn i hva departementet sier og følge opp egnet måte, sier direktøren for bystyrets sekretariat, Lars Arne Ryssdal til Aftenbladet.

Presiseringen fra KMD kan ramme regler, praksis og utbetalinger i en rekke kommuner og fylkeskommuner, blant annet i Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune.

(©NTB)Source link

Must Read

China Trademarks: What’s your Chinese Company Name?

Though I recommend foreign companies filing for trademarks in China avoid the Madrid system and...

China Payment Terms: Tricks Of The Trade

Whenever one of our China attorneys is retained to represent a client providing goods or services to China, we start by asking about...

From the Lexicon: Milk Tea Alliance

The Grass-Mud Horse Lexicon is named after an unassuming alpaca who galumphed past the censors in 2009 to become a Chinese internet sensation....

Forced Labor in China: Companies Need to Start Paying Attention

On July 14, the U.S. Senate passed the Uyghur Forced Labor Prevention Act. In an...

Good China Contracts

A post we did on China NNN Agreements many years ago received the following comment,...