Home World EUROPE Norge brukte fem millioner på reiser til 70 land for å sikre...

Norge brukte fem millioner på reiser til 70 land for å sikre FN-kandidatur


Det er i et skriftlig svar til Rødts Bjørnar Moxnes utenriksministeren kommer med opplysningene. Der ramser hun opp de 70 landene som er besøkt der hovedgrunnen til reisen var kampanjen for å bli del av FNs sikkerhetsråd.

Det inkluderer alt fra land som Sverige, Frankrike og Estland, til Usbekistan, Aserbajdsjan og USA.

Totalt er det blitt brukt i underkant av 5 millioner kroner på disse reisene, ifølge utenriksministeren. Det betyr at hver reise i snitt har kostet rundt 70.000 kroner.

– Den mer omfattende diplomatiske virksomheten i forbindelse med kampanjen var også et løft for å fremme norsk utenrikspolitikk og norske interesser generelt. Ambassadenes aktivitetsnivå økte i denne perioden, skriver Søreide .

Bilaterale møter og konferanser

Hun understreker at det er vanskelig å gi en komplett oversikt over hvilke reiser som ble gjennomført for å fremme kandidaturet, men at det mellom 2016 og juni 2020 altså ble gjort reiser til 70 land der dette var reisens primærformål.

– Norge har, i motsetning til de fleste andre kandidatland, valgt å offentliggjøre vår ressursbruk i forbindelse med sikkerhetsrådskampanjen. Kostnadene dreier seg først og fremst om reiser foretatt av kampanjens spesialutsendinger og kampanjeteamets medlemmer, skriver Søreide.

Hun legger til at reisene blant annet dreier seg om bilaterale besøk, eller deltakelse på internasjonale møter der det var mulighet til å ha dialog med flere land.

Vil ikke si hva Norge har lovet

Moxnes, som er Rødts eneste representant på Stortinget, har også stilt spørsmål om hvilke land Norge har gjort stemmebytteavtaler med, og hva Norge har lovet landene som stemte for Norge som ett av medlemmene av FNs sikkerhetsråd.

Dette svarer ikke Søreide direkte på.

– Stemmebytteavtaler er et veletablert verktøy som brukes aktivt av alle FNs medlemsland som stiller til valg i multilaterale organer, sier Søreide, og viser til at Norge også har benyttet seg av dette tidligere.

– Stemmegivning i forbindelse med kandidaturer i FN-sammenheng er ikke offentlig, i tråd med prosedyreregel om hemmelig valg. Det følger av vanlig praksis at stater ikke går offentlig ut med hvilke land de støtter til FNs sikkerhetsråd. Dette legger vi også til grunn på norsk side, og det er en politikk som har vært fulgt av vekslende norske regjeringer, sier Søreide.

Norge ble valgt inn i FNs sikkerhetsråd 17. juni, sammen med Irland. Norge sto til valg sammen med Irland og Canada, og var landet som fikk flest stemmer av de tre. Det er 20 år siden sist Norge satt i sikkerhetsrådet.

Kampanjen for å bli valgt, ble møtt med kritikk fra venstresiden, særlig i partiet Rødt.

(©NTB)Source link

Must Read

International School Law/Teacher Law: It’s Complicated

Many of our lawyers and staff attended international schools or are sons or...

United’s Catering Workers Unionized. Now Their Jobs Might Be Outsourced.

In 2018, United Airlines’ catering workers in five cities voted to unionize by an overwhelming margin. Two and a half years later, they still...

China Factory Indemnification: Yeah, Whatever

American and European lawyers love indemnification provisions in product manufacturing agreements. They love...

The Solar Industry Has More Union Jobs Than Previously Thought

Every year, the industry-backed Solar Foundation puts out a job census based on surveys of companies manufacturing, selling and installing photovoltaic panels across...

employee non-competes

Many American companies (at least outside California where employee non-competes are generally considered...