Home World EUROPE Regjeringen letter på noen av de nasjonale koronatiltakene – skjenkestopp ved midnatt...

Regjeringen letter på noen av de nasjonale koronatiltakene – skjenkestopp ved midnatt opphører


Av Oda Ertesvåg

På en pressekonferanse onsdag opplyste hun at de nasjonale lettelsene gjelder fra 12. oktober såfremt smittesituasjonen ikke forverres.

Blant tiltakene som lettes på, er den nasjonale skjenkestoppen ved midnatt.

Videre startes det en forsiktig gjenåpning av breddeidretten, og det blir noen unntak i forskriften om enmeterskrav i noen arrangementer. Regjeringen åpner også for at inntil 600 personer kan være til stede samtidig på utendørsarrangementer, fordelt på grupper på inntil 200 personer.

Det blir også tilstrekkelig med ett ledig sete mellom publikummere på samme seterad.

I juni la regjeringen fram en plan for hvordan den skulle gjenåpne Norge kontrollert, men etter sommeren ble åpningen satt på pause. Statsministeren mener at Norge nå er i en annen situasjon og kalte lettelsene en ny fase i koronastrategien.

Ny fase i regjeringens strategi

– Erfaringene våre fra i høst har vist at vi kan beholde kontrollen og slå ned smitteutbrudd lokalt. Derfor mener vi nå at vi kan gå ett steg videre i å endre noen av de nasjonale smitteverntiltakene. Forutsetningen er at kommunene setter i verk strenge tiltak for å få kontroll på smitten, sa Solberg på koronapressekonferansen.

Statsministeren mener at smittesituasjonen i Norge fortsatt er skjør, med flere lokale smitteutbrudd. I Bergen og Indre Østfold kommune har de fått kontroll på sine utbrudd, og nå tar Oslo, Arendal og Øygarden grep for å få kontroll.

Kommunene får tiden fram til 12. oktober på seg til å forberede seg på lettelsene og til å vurdere situasjonen lokalt. I kommuner med økt smitte og lokale utbrudd må kommunen selv vurdere om det er behov for lokal skjenkestopp og om gjenåpningen av breddeidretten bør utsettes.

– Dette er ikke et frislipp, men en ny fase i vår strategi for å beholde kontrollen, understreket statsministeren.

Lokket med lokale lettelser

Solberg ba videre folk som opplever strengere lokale smitteverntiltak enn de nasjonale, om å la seg motivere av at det nå lempes på restriksjonene.

– Til dere som bor i områder med økt smitte, og som fortsatt må vente på de lettelsene vi skal gjøre mot slutten av neste uke, jeg håper at dette vil være en ekstra motivasjon til å slutte opp om smitteverntiltakene som lokale myndigheter har iverksatt, sa Solberg.

Hun ba tiltakstrøtte nordmenn i områder med smitteøkning følge smittevernrådene.

– Sånn at vi får ned smitten og dermed kan lette på tiltakene, også der dere bor, sa hun.

Breddeidretten

Regjeringen åpner nå opp for normal kontakttrening i breddeidretten for personer over 20 år.

Kommunene har frist til 12. oktober med å forberede og vurdere situasjonen lokalt. I kommuner med økt smitte og lokale utbrudd kan det vurderes om gjenåpningen av breddeidretten og kontakttrening for voksne skal utsettes til smitten er under kontroll.

Det presiseres at det åpnes opp for trening i det som er definert som fase én: For gatelag, for 2. divisjon kvinner og nedover og for fjerde nivå menn (3. divisjon). Det åpnes ikke opp for kontakttrening for 4. divisjon menn og nedover.

– Kommunene må følge opp lokale utbrudd slik at de ikke utvikler seg til regionale og nasjonale utbrudd, sa helseminister Bent Høie (H) under onsdagens pressekonferanse.

Avlyst

– Det er svært gledelig og en stor lettelse at myndighetene nå har gitt klarsignal for å starte opp fase 1 i den gradvise gjenåpningen av kontaktidretter for voksne utøvere over 20 år. Dette vil omfatte over 23.600 utøvere i alle kontaktidretter som nå har ventet over et halvår på å komme i gang igjen med ordinær idrettsaktivitet. Det har vært en krevende tålmodighetsprøve for alle, heter det fra idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding.

Breddefotballsesongen i regi av Norges Fotballforbund (NFF) for folk over 20 år er allerede avlyst. Det blir ingen sesong for 3. divisjon og nedover for menn og 2. divisjon og nedover for kvinner.

Regjeringens lemping på regelverket gjelder muligheten til kontakttrening.

– Norge har holdt mer åpent enn de fleste andre land under pandemien, samtidig som vi har kontroll på smitten. Vi har ingen garanti for at vi klarer dette videre, men nå vet vi at vi kan, vi vet at vi har tiltak som virker og vi vet at det kan gi oss mindre inngripende tiltak. Det gir håp og krefter til å holde ut, sa Høie.

Forsiktighet

Regjeringen vil vurdere åpning av såkalt fase to inn mot november.

– Vi håper gjenåpningen av fase 1 kan bli en katalysator for at de resterende utøverne kan komme i gang raskest mulig, både med trening og konkurranser, sa Kjøll.

Helseminister Høie manet til forsiktighet oppe i det hele:

– Norge har holdt mer åpent enn de fleste andre land under pandemien, samtidig som vi har kontroll på smitten. Vi har ingen garanti for at vi klarer dette videre, men nå vet vi at vi kan, vi vet at vi har tiltak som virker og vi vet at det kan gi oss mindre inngripende tiltak. Det gir håp og krefter til å holde ut, sa Høie.

Raja: Nok med ett sete mellom tilskuere

Regjeringen gjør endringer i tilskuerreglene som tillater at det kun er ett sete mellom hver tilskuer som ikke tilhører samme husstand.

– Det vil bety ganske mye for mange kulturarrangementer innendørs. I dag har det i praksis vært to tomme seter før neste person kan sitte. Nå gjør vi den endring at det er tilstrekkelig med ett ledige sete mellom tilskuere, sa kulturminister Abid Raja (V) under en pressekonferanse onsdag.

Han understreket at det for innendørsarrangementer fortsatt gjelder en begrensning på 200 personer i publikum, hvilket legger begrensninger på kultursektoren.

– Personer i samme husstand skal fremdeles kunne sitte sammen, sa han.

Dette er endringene i regjeringens nasjonale koronatiltak fra 12. oktober.

* En trinnvis gjenåpning av breddeidretten for voksne over 20 år.

* Nasjonal skjenkestopp ved midnatt oppheves fra natt til 13. oktober.

* Inntil 600 personer kan være til stede samtidig på utendørsarrangementer, fordelt på grupper på inntil 200 personer. Det må være minst to meters avstand mellom hver gruppe.

* Det blir tilstrekkelig med ett sete mellom personer på arrangementer med fastmonterte seter.Source link

Must Read

Proving What a China Copyright Registration Covers

Registering your copyrights in China is an essential part of any IP protection plan. But...

Google Says Its 140,000 Employees Must Be Vaccinated To Return To The Office

In one of the biggest announcements of its kind, Google told its 140,000-plus employees Wednesday that they must be vaccinated against COVID-19 to...

China Copyright Law: It Pays to Register

Copyright is an essential part of any China IP protection plan, but many companies fail...

Cartoons and Commentary: Flood Victims and Rescuers “Are Human Beings, Not Bowls of Soup”

At least 63 are dead after intense flooding in Henan. Over 160,000 first responders have been sent to Henan to aid rescue and...

Another Chinese Joint Venture Goes Nuclear: Lessons for Minority JV Partners

A good friend and China watcher recently posted a CNN article on LinkedIn regarding issues...